Kategoriler
olimpos ağaç evler olympos bungalov

Olimpos Pansiyonları hakkında

OLiMPOS PANSİYONLARI VE AĞAÇ EVLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Olimpos pansiyonları ‘nın tarihi çok eski değil.

Olimpos pansiyonları Doksanlı yılların ortasından itibaren ağaç ev şeklinde konaklama yerleri yapıldı. Pansiyonların, ağaç ev tarzında odalarının olması, gençler tarafından çok sevilmişti. Olimpos müşterileri  hep öğrencilerden oluşmuştu.Olimpos ağaç  evlerini yabancı turisler de çok sevmişti. Ağaç evler aslında ağaçların üzerinde değildi . Bir pansiyonda birkaç tane ağacın üzerinde vardı diğer evler portakal bahçesinin aralarındaydı. olimpos pansiyon fiyatları da çok ucuzdu. Olimpos pansiyonlarına gelen müşteri potansiyeli değişince ağaç evler bungalov şeklinde odalara dönüştü zamanla  Olympos pansiyonlarının kalitesi arttı, aynı zamanda pansiyon sayısı da arttı.olimpos da yaklaşık otuz civarında pansiyon bulunmaktadır.Olimpos pansiyonlar da toplam yatak sayısı yaklaşık üç bin civarındadır. Olimpos pansiyonlarının ahşaptan oluşmaşı  doğa severlerin ilgisini çekti. Olimpos pansiyonlarına doğa turizmi düzenlenmeye başlandı .  olimpos pansiyonların yakınında dağların olması dağ turizmini de olimposda cazip hale getirdi. Son zamanlarda dalış turizmi de canlandı. Olimposda pansiyon sahipleri çoğunlukla yerel halktan oluşmaktadır. Pansiyonların yapıldığı alan eskiden portakal  bahçesi ydi. İnsanlar pansiyondan önce tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlardı.

Olimpos pansiyonları olimpos’un dışın da bulunan köyde havuzlu şeklinde yapılmaya başlandı bunda da başarılı olundu. Çünkü çocuklu ve yaşlı aileler denize yürümekte zorlanınca havuzlu pansiyonları tercih ettiler. olimpos sit alanı olunca denize yakın pansiyonlar havuz yapamadı .bu durum köydeki pansiyonların işine geldi.otel tipi pansiyonlar oluşmaya başladı. Olimpos pansiyonlarda çalışanlarda çoğunlukla yerel  halk olması, pansiyonların bölge için önemi ortaya çıktı. Ayrıca yöre de yetişen ürünlerin pansiyonlarda kullanılması yöre insanı için ekstra gelir oluşturdu.

Olimpos pansiyonları genellikle yarım pansiyon şeklinde hizmet vermektedir. Sabah kahvaltısı akşam yemeği açık büfe şeklinde sunulmaktadır. Pansiyonlarda yapılan yemeklerde genellikle yöresel ürünler kullanılmaktadır. Yemeklerde yöreye özgüdür. Sabah kahvaltısının geç vakte kadar durması öğle yemeğine gerek kalmıyor çünkü pansiyonda kalanlar o vakitte denizde oluyorlar.pansiyon ile deniz arasında mesafe olması  insanları buna mecbur ediyor. Olimpos pansiyonlar ile deniz arasında olimps antik şehri var.

Olimpos pansiyonlarda kalan herkesin denize ulaşması için mutlaka olimpos antik şehrinin içinden geçmek zorunda kalıyor.yaklasık olarak pansiyonlarla deniz arasındaki mesafe beş yüz ile bin metre arasında değişmektedir.Olimpos antik şehrin içine araç girmiyor.pansiyonda kalan insanlar olimpos sahiline gidip gelirken antik şehri de gezmiş oluyorlar. Olimpos antik şehrinde hem tarihi yapılar var hemde doğal güzellikler var. Olimpos antik şehrin içinde olimpos deresi bulunmaktadır. Olimpos antik şehrin içinden çıkıp denize akan bu dere pansiyonlarda kalanlara da yüzme imkanı sunmaktadır.

Olympos pansiyonları kışın genellikle kapalı oluyor. Sadece tatil ve hafta sonu  açık oluyor. Kışın genellikle yakın çevreden insanlar olimpos pansiyonlarda kalmak için geliyorlar.

Olimpos Natural Pansiyon

Kategoriler
olimpos ağaç evler olympos bungalov

Olimpos un (olympos) Tarihçesi

Olympos kelimesi eski Yunancada  ulu dağ. Anlamına gelmektedir .

Dünyada olimpos adını yirmiden fazla dağ ve tepeye verilmiştir. Bazı kasaba ve şehirlerede verilmiştir. Olympos antik şehir adınıda tahtalı dağından almaktadır. TahtalI dağı olimposun 10 km kuzeyinde buıunmaktadır. Tahtalı dağın eteklerinde Yanartaş da bulunmaktadır.

Olympos ,antik Likya medeniyetinin en büyük  en gelişmiş şehirlerinden birisidir.phselis olimposa komşu bir liman şehridir.Olymposun temelleri eski Helenistik dönemde,  MÖ.  300  civarında inşa edilmiştir.  Olymposun izine tarihi kayıtlara baktığımızda ilk defa  MÖ. 78 yılında sicilyada bir korsan olan Zenicetesin deniz savaşında yenildiği sene rastlanmaktadır. Gemilerini  Porto Ceneviz ve Sazak,ın gizli limanlarında saklayarak civardaki tüm kıyı şeridini hakimiyeti altına alan Zenecetes ,olympos’u da kendisine kale yapmıştır. Şehir yeniden Roma hakimiyetine geçtikten sonra < ager publicus> (satışa çıkarılmış veya kiralık olarak verilecek roma mülkü) olarakilan edilmiştir.

Korsanların, pers tanrısı mitras için garip kurban törenleri ve gizli ayinler düzenledikleri söylenmektedir. Mitres o yıllarda doğu ülkelerin birçoğunda yaygın olarak inanılan pers mitolojisinde saf ruh ve ışık tanrısıdır .

MS.43 senesinde Likya, roma imparatorluğuna katılmıştır. Olympos şehrinin koruyucusu,yunan tanrısı hepoaistos için festivaller düzenleşmiştir. İmparatorluğu hadrianus’un MS.130 senesinde şehri ziyaret ettiği de kayıtlardayer almaktadır.

Olympos ,roma imparatorluğu Hristiyanlaşma süreci içerisindeyken bir piskopasa  ev sahipliği yapmıştır. 3. Yüzyıldan itibaren korsanların sürekli olarak şehre saldırma sonucu şehrin nufusu yavaş yavaş azalmış ve şehir eski önemini kaybetmiş.

Antik Çağda Olimpos veya OLYMPOS hakında bilgi

Antik çağda toplam 19 dağ Olimpos ismini taşımıştır (eski Yunanca’da ve bağlı kaynaklarda Olympos, Latince’de ve bağlı kaynaklarda Olympus)[1][2]. Bunlardan bazıları,

 • Olimpos, Eski Yunan Mitolojisi’nde tanrıların oturduğu kabul edilen ve 2919 m. yükseklikle Yunanistan’ın en yüksek zirvesini oluşturan Tesalya bölgesindeki dağ,
 • Mysia Olimpos Dağı (Uludağ), Bursa’da, antik çağda Mysia Olimposu olarak da anılmış olan ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek zirvesini oluşturan dağ,
 • Paphlagonia Olimpos Dağı (Arıt Dağı), Antik çağda ve 19. yüzyıl Batılı gezginleri tarafından Paphlagonia Olimpos’u olarak anılan bu dağ, Bartın merkezi doğusunda, il merkezi ile Arıt beldesi arasındaki Arıt Dağı’na denk düşmektedir.[3]
 • Olimpos Köyü, Antalya’da antik kent kalıntıları bulunan bir vadi ve aynı zamanda tatil yöresi,
 • Olimpos Tepesi (Kıbrıs), Kıbrıs adasının 1952 m. ile en yüksek zirvesini oluşturan dağ,

Bu tarihi isimden esinlenerek, ABD’de iki dağa ve Mars’ta bir dağa aynı isim verilmiştir.

Olympos Yunanca bir kelime olmadığına dair varsayımlar da bulunmaktadır. Bu adın kaynağı ve anlamı tam anlamıyla bilinmese de eski Anadolu dillerinden geldiği ve ve çoğunlukla “yüksek dağ” anlamını taşıdığı anlaşılmaktadır.Gökyüzündeki bulutlara kadar doruğu uzanan ve tanrıların yerleşim edindiği inancı Sümerlerden Yunan’a girmiştir.

OLYMPOS ANTİK ŞEHRİNİN VE OLYMPOSUN YERLEŞİMİNİN   TARİHÇESİ

Olympos antik şehri Helenistik dönemde, MÖ. 300 civarında ilk defa inşa edilmeye başlamıştır. ”Olympos” kelimesinin eski Yunanca da “ulu dağ” anlamına geldiğine inanılmaktadır. Dünya üzerinde yirmiden fazla dağ ve tepe bu adı taşımaktadır ve bazılarının yakınlarındaki kasaba ve şehirler Olympos adı almıştır. Bu tepelerin en ünlüsü, Yunanistan’ın kuzey doğusunda bulunan, eski Yunan tanrılarının evi sayılan, Thessalian tepesidir. Olympos Antik şehri adını, eskiden Olympos Dağı olarak bilinen Tahtalı dağından alır. Tahtalı Dağı şehrin 10 km kuzeyinde bulunmaktadır ve eteklerinde bugün Yanartaş adıyla bilinen, hiç sönmeyen ateşi barındırır. Olympos’a 5 km dir. O dönemde yaşayanlar ibadet amaçlı olarak olymposdan Yanartaş a gidiyorlardı. Olympos’un yanıbaşında bulunan musa dağında da ibadet amaçlı yapılan yapılar bulunmaktadır.

Olympos, antik Likya medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Şehrin temelleri eski Helenistik dönemde, MÖ. 300 civarında inşa edilmiştir. Büyük İskender’in fetihlerine ilk başladığı yıllarda kış aylarını, Olympos’a komşu bir liman şehri olan Phaselis’te geçirdiği bilinmektedir.

Olympos’un tarihi kayıtlarda izine ilk defa MÖ. 78 yılında, Sicilya’daki Roma Valisi Servilius Vatia’nın zamanın en büyük korsanı Zenicetes’i deniz savaşında yendiği sene rastlanır. Gemilerini Porto Ceneviz ve Sazak’ın gizli limanlarında saklayarak civardaki tüm kıyı şeridini hakimiyeti altına alan Zenicetes, Olympos’u da kendisine kale yapmıştır. Şehir yeniden Roma hakimiyetine geçtikten sonra “ager publicus” (satışa çıkarılmış veya kiralık olarak verilecek Roma mülkü) olarak ilan edilmiştir.

Korsanların, Pers tanrısı Mitras için garip kurban törenleri ve gizli ayinler düzenledikleri söylenmektedir. Mitras, o yıllarda doğu ülkelerinin birçoğunda yaygın olarak inanılan Pers mitolojisinde saf ruh ve ışık tanrısıdır. Olympos da da ayin ve törenler yapılmıştır. Zeus tanrısı Olympos da kabul görmüştür.

MS. 43 senesinde Likya, Roma İmparatorluğuna katılmıştır. Olympos şehrinin koruyucusu, Yunan Tanrısı Hephaistos için festivaller düzenlenmiştir. İmparator Hadrianus’un MS. 130 senesinde şehri ziyaret ettiği de kayıtlarda yer almaktadır. Olymposda bir müddet kalmştır.

Olympos, Roma İmparatorluğu Hristiyanlaşma süreci içerisindeyken bir piskoposa ev sahipliği yapmıştır. 3. yüzyıldan itibaren korsanların sürekli olarak şehre saldırmaları sonucu şehrin nüfusu yavaş yavaş azalmış ve şehir eski önemini kaybetmiştir. Olymposta ara ara korsanlar kalmıştır.

11. ve 12. yüzyıllarda şehir Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos Şovalyeleri tarafından yeniden inşa edilmiş ve haçlı seferleri sırasında ticaret limanı olarak kullanılmıştır. Olympos şehri, Osmanlı Donanmasının 15. yüzyılda doğu Akdenizi hakimiyeti altına aldığı sıralarda terkedilmiştir.

Efsaneler & Mitler: Yanartaş/Chimera

Yanartaş, Tahtalı dağının eteklerinde, deniz seviyesinden 250 m yüksekte bulunmaktadır. Günümüzde, ormanın içerisinde, açık bir kayalık alanda 20 kadar alev bacası vardır. MÖ. 4. yüzyıldan beri yazarlar metinlerinde bu gizemli alevlerden sözetmektedirler. Ateşin bulunduğu yerin yakınlarındaki kalıntılar antik bir Bizans Kilisesine aittir. Bölgede bulunduğu bilinen en eski yapı, Hephaistos’a adanmış olan bir tapınaktır. Günümüzde bu yapıdan geriye çok az bir kalıntı kalmıştır.

Yapılan analizler sonucu yanan gazda bol miktarda metan olduğu tespit edilmiştir. Bu gizemli alevlerin keyfini en iyi karanlıkta çıkarabilirsiniz. Fakat alevlerin olduğu düzlüğe kadar yapmanız gereken maceralı yolculukta yanınızda bir el feneri bulundurmanızda fayda var. Olimpos dan yanartaş’a sahilden yürüyerek bir saatte gidilebilir.

Efsaneler & Mitler: Bellerophon/Chimera

Yanartaş’ın adı Bellerophon ve Chimera efsanesinde geçmektedir. Korith prensi Bellerophon’un, Argos Kralı Proitos’un karısı Sthenetoia ile bir ilişkisi olduğu iddia edilir. Bunun üzerine Argos kralı, prensi Likya Kralı Iobates’e, içinde prensin öldürülmesi gerektiği yazan gizli bir mesajla gönderir. Iobates, Bellerophon’a, aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu, nefesinden ateşler saçan Chimera adlı bir canavarı öldürme görevini verir.

Bellerophon, Tanrıça Athena’nın yardımıyla uçan at Pegasus’u yakalar. Kurşun uçlu bir mızrakla Chimera’yı ağzından vurur. Kurşun, Chimera’nın alevler saçan ağzında erir ve canavarı öldürür. Iobates, Bellerophon’a ikinci görev olarak vahşi, savaşçı Solymi (Termessian) kabilesiyle savaşmasını emreder. Bu görevi de başaran Bellerophon’a, daha sonra da Amazon’larla savaşması görevi verilir.

Kendisine verilen tüm görevleri başaran Bellerophon, Likya’ya dönüş yolunda en cesur Likyalı askerler tarafından pusuya düşürülür, fakat bundan da sağ çıkmayı başarır ve Likya’ya bir kahraman olarak girer. Iobates, Bellerophone’a krallığının yarısını ve kızlarından birini vererek onu onurlandırır.

Efsanenin başka bir versiyonu, Bellerophone’nun Pegasus’la cennetin kapılarına kadar uçtuğunu, kapının önünde Pegasus’un onu üzerinden attığını anlatır. Bellerophone, yeryüzüne kadar düşer ve tanrılar onu horgörüp hiç yardım etmedikleri için yeryüzünde yapayalnız dolaşmaya başlar.

Günümüzde Olympos

OLYMPOS Akdeniz sahilindeki antik şehirlerin içinde doğal güzelliği en güzel olanıdır. İçinden dere akması olymposa ayrı bir güzellik katmıştır. Olympos, Türkiye’nin güney sahilini kapsayan, Antalya şehrine bağlı Olympos-Bey Dağları Milli Parkının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bey Dağları, Toros sıradağlarının batı kanadında bulunur. Karlı tepelerinden aşağıya inildikçe yemyeşil çam ve sedir ağaçları arasından Akdeniz’in turkuaz rengi görülür.

Olympos, bir ören yeri olduğundan dolayı büyük bir turistik merkez olması yasalarla engellenmiştir. Böylelikle bölgenin doğalyapısı korunmuş ve Olympos tüm ziyaretçilerin hoşça vakit geçirdikleri benzersiz bir doğal cennet haline gelmiştir. Antik şehir en son olarak doğa tarafından fethedilmiştir. Şehri gezmek için ormanın içerisinden, vahşi hayatı görerek, çam ve defne ağaçlarının kokusunu duyarak maceralı bir yolculuk yapmanız gerekir. Muhteşem sahil şeridi sadece güneşlenme tutkunlarına ev sahipliği yapmaz… Yaz aylarında büyük deniz kaplumbağaları geceleri yumurtalarını bırakmak için Olympos-Çıralı sahiline gelirler. Karetta Karetta Kaplumbağaları olimpos’un simgesi olmuştur.

Olymposun çevresi dağlarla çevrilidir.Olympos aynı zamanda Likya yolu üzerindedir. Likya yolu olimposun yanındai musa dağının başına kadar çıkar. Likya yolunu olymposdan geçmesi v limanın da olymposun içine kadar girmesi olymposu bir ticaret kenti olduğunuda gösterirEn yüksek dağ olan Olimpos dağı, Yunan mitolojisinde tanrıların oturduğu dağdır. Tanrıların kralı Zeus’un meskeni olan Olimpos, Zeus dışında, Yunan mitolojisinin 12 büyük tanrısının evidir. Bu 12 büyük tanrıya, diğer ufak tanrılardan ayırmak için, “Olimpiyan” (Olympian) veya “Olimposlu tanrılar” da denir.Olimpos’da sürekli olarak yaşayan ve her kaynakta Olimpiyan olarak geçen 10 tanrı vardır bunlar:

 • Zeus,
 • Hera,
 • Poseidon,
 • Ares,
 • Hermes,
 • Hephaistos,
 • Afrodit,
 • Apollo,
 • Athena,
 • Artemis’tir.

Bunların dışında, 12’lik Olimpiyan tanrılarından zaman zaman sayılan, zaman zamansa sayılmayan, ve sürekli olarak Olimpos’da bulunmayan 4 tanrı vardır:

 • Hades,
 • Demeter,
 • Dionysos,
 • Hestia.

Hestia Olimpos’daki yerini Dionysos’a bırakarak insanlar arasında yaşamaya başlamıştır. Yer altı ve ahiretin tanrısı olan Hades ise, Çoğu zaman Olimpiyan sayılmasına karşın genelde yer altında yaşadığı için sürekli Olimpos’da yaşamaz. Demeter’in kızı olan Persephone da 6 ay yer altı dünyasında kocası Hades ile yaşar, 6 ay ise Olimpos’da diğer tanrılar ve Demeter’le yaşar. Olimpiyan olarak adladırılabilen bu 14 tanrıyı görevleriyle beraber sıralarsak:

 • Zeus; tanrıların kralı, en büyük tanrı, Olimpos’un ve tanrılar da dahil olmak üzere her şeyin yöneticisi.
 • Hera Zeus’un karısı, evliliğin tanrıçası.
 • Poseidon; Okyanusların, denizler aleminin tanrısı. Zeus’dan sonra gelen 2 büyük tanrıdan biri (diğeri Hades).
 • Hades; Yer altının ve ahiretin tanrısı, ölen insanların ruhlarıyla o ilgilenir, Zeus’dan sonraki en büyük 2 tanrıdandır (diğeri Poseidon).
 • Athena; Zekâ, sanat, eğitim ve savaş tanrıçası.
 • Ares; Savaş ve kahramanların tanrısı.
 • Hephaistos; Ateşin ve demirciliğin tanrısı. Tanrıların demircisidir.
 • Apollo; Müzik, sağlık ve şifa tanrısı.
 • Artemis; Avcılığın ve hayvanların tanrıçası.
 • Hermes; Hırsızların ve yolcuların tanrısı.
 • Afrodit; Aşkın, cinselliğin ve fiziki güzelliğin tanrıçası.
 • Hestia; Evin, ailenin ve ocağın tanrıçası.
 • Demeter; Doğanın, tarımın ve bereketin tanrıçası.
 • Dionisos; Sarhoşluğun ve şarabın tanrısı.
Kategoriler
olimpos ağaç evler olympos bungalov

Olimpos ta Nereler gezilir

Antalya Olympos da ağaç evlerde çok güzel bir tatil yapabileceğinizi biliyormuydunuz?

Doğa ile iç içe ve telaşsız bir tatil geçirmek istiyorsanız; geceleri caretta carettaların ziyaret ettiği, her şeyin taze olduğu bir masal diyarı olan Olimpos sizi ağırlamak için sabırsızlanıyor.

Olympos

denizi, doğası, yeşilliği ,tertemiz ormanı ağaçlarla dolu antik şehriyle ,ağaçlarla iç içe olan sahiliyle ,ağaçlarla kaplanmış dağlarıyla ,portakal ağaçlarının arasındaki pansiyonlarıyla ,ağaç ev ve bungalov şeklinde olan konaklama yerleriyle pansiyonların nefis yemekleriyle sizi Olimpos ağaç evlere bekliyor.Pırıl pırıl kumsalı, yeşilin bin bir tonuna sahip ormanları, maviden turkuaza dönen denizi ve sakinliği ile dikkat çeken Olympos, her şeyi geride bırakıp, sıfırlanabileceğiniz bir cennet adeta. Birçok tatil bölgesinin aksine sessizdir burası. Kuş sesleri ve dalga sesleri ile uyanıp, organik ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı ile güne başlarsınız. Doğa ile iç içe ve telaşsız bir tatil geçirmek istiyorsanız; geceleri caretta carettaların ziyaret ettiği, her şeyin taze olduğu bir masal diyarı olan Olympos sizi ağırlamak için sabırsızlanıyor.

Yanartaş:

Olimpos – Çıralı Köyü yakınlarında bulunan ve turistler tarafından yoğun ilgi gören Yanartaş, önemli bir doğalgaz kaynağıdır. Yaz kış yanmaktadır ve mitolojik değeri de vardır. Olimpos’a geldiyseniz, Yanartaş’ı mutlaka gezi listenize ekleyin.Olymposdan yanartaşa hem turla hemde yürüyerek gidilir. Olimpos pansiyonlarla Yanartaş arası 8 kmdir.yanartaşın etafı çam ağaç ları ve defne ağaçlarıyla çevrilidir.

Çıralı:

Bölgedeki en özel yerlerden biridir caretta carettaların yanı sıra çok sayıda hayvan ve bitki türünü de barındıran Çıralı. Taze ürünlerle zengin bir kahvaltı ile güne merhaba demek, doğanın kucağında, zamanın hızına yenilmeden vakit geçirmek, akşamları dalga sesleri eşliğinde rakı – balık yapmak ve masmavi denizinde huzur bulmak istiyorsanız Çıralı en doğru adreslerden biridir.Olympos çıralı arası 3 km dir. Olympon pansiyonladan Çıralıya yürüyerek gidilebilir. Olympos ağaç ev tarzı bungalow odalar çıralıda da vardır.Olympos da sadece pansiyonlar ve ağaç evler varken, çıralıda pansiyonların dışında yerleşim yeri de vardır.

Ceneviz Koyu:

Olimpos’a 5 kilometre mesafede yer alır tekne turlarının uğrak yerlerinden biridir yeşil ve mavi ile çevrili Ceneviz Koyu. Tabiat Ana’nın her köşesini özenerek yarattığı bakir doğası, güneşin tertemiz sulara yansıması ve daha birçok güzellikleri gözler önüne seren koy, görenleri büyülüyor adeta.Çam ağaçlarının ve meşe ağaçlarının denizle buluştuğu yer.

Olimpos Antik Kenti:

Olympos Bölgedeki en dikkat çeken ve en önemli tarihi kalıntılardan biri olan Olimpos Antik Kenti’nin geçmişi M.Ö. 2. yüzyıla dayanır ve varlığını M.S. 15. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Likya bölgesinin en önemli antik kentidir. Kilise kalıntıları ve Roma Tapınağı Bizans ve Roma’nın bu bölgede en fazla hüküm süren medeniyetler olduğunu göstermektedir. Helenistik dönemine dayanan Olimpos Antik Kenti, gezi listenize eklemeniz gereken yerlerin başında gelir.Defne ağaçlarının Olympos antik şehrini kapladığı,adeta ağaç ev şehri gibi görülmektedir.

Ulupınar:

Bölgedeki nefes alma alanlarından biridir yüzyıllık çınarların gölgesinde yer alan Ulupınar. Tekirova’yı geçince çıkar karşınıza ve suların aktığı yol kıyısındaki mola yeridir. Sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlık arazi ve debisi yüksek suların bir arada olması Ulupınar’a olan ilginin gün geçtikçe artmasına neden oluyor.Olympos ağaç evler ve olimpos pansiyonlarda kalanlar bazen ulupınara taze alabalık yemek için giderler.Olympos pansiyonlarla ulupınar arası 10 km dir.Ulupınar buz gibi su kaynağı ve asırlık çınar ağaçlarıyla görülmeye değer bir yer.

 

 

 

 

Kategoriler
olimpos ağaç evler olympos bungalov

OLYMPOS Antik Şehirle Deniz İç İçe

 

Türkiye’nin ve dünyanın en güzel sahilinden biri Olimpos !

Akdeniz’in en güzel sahilinde tatilin keyfini yaşa! Mükemmel denizi, antik şehri ve otantik ağaç evleriyle tatilin tadını çıkar.

Mavi ve yeşilin tonlarına doyacağınız Olympos , sizlere hem sakin bir tatil ortamı sunuyor hem de doğanın büyüleyici güzellikleriyle yılın bütün stresini atmanızı sağlıyor.

Olympos Koyu insanın henüz kirletmediği nadir denizlerden birisi. Uzun kumsalı ve farklı mavisiyle denizi sevenler için

AĞAÇ EV,ANTİK ŞEHİR ,MASMAVİ DENİZ ,YEMYEŞİL DAĞLARIN  ETEĞİNDE

Akdeniz’in kıyısında, bakir bir doğa ve binlerce yıllık bir tarih ile çevrili Olimpos ‘ta tatil yapacakları birbirinden keyifli aktiviteler bekliyor.

Antalya nın batısında ,Likya yolu üzerinde, Kemerle Finike nin tam ortasında,Olympos Ağaç evler Olympos antik şehri ve denizi var.Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan ve eski bir Likya kenti olan Olimpos, Antalya’da, Kemer ile Adrasan arasında yer alıyor. Muhteşem bir doğa ile iç içe olan Olimpos’u her yıl yerli yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. Ağaç evlerde ,Olympos un natural pansiyonlarında konaklama yapıyorlar.

Olimpos’ta tatil yapmayı planlıyorsanız sizi birbirinden keyifli aktiviteler bekliyor. İşte bunlardan bazıları…

Bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olan Olimpos Antik Kenti’ni gezmek, Olimpos’ya yapmanızı önerdiğimiz ilk şeylerden biri. Helenistik döneme ait kalıntıların yer aldığı antik kentte gezerken kendinizi zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissedeceksiniz.

Olimpos’ta yapmanızı önerdiğimiz ilk şeylerde biri de Çıralı’da bulunan Yanartaş’ı görmek. Mitolojiye konu olan Yanartaş, hiç sönmeden devamlı yanan bir gaz kaynağı esasen.

Antalya Olimpos’ta bakir doğayı keşfetmek, yürüyüşler yapmak en güzel aktivitelerden. Ayrıca masmavi bir denizle buluşan Olimpos sahilinde güneşin tadını çıkarabilir, gün boyu denizde yüzebilirsiniz. Akşamda pansiyonda yemek keyfi yapar ağaç evde de dinlenebilirsiniz

Olimpos sahili koruma alanı olduğundan burada restoran veya kafe gibi mekanlar bulma şansınız yok. Bu nedenle sahile inerken yanınıza içecek ve yiyecek gibi şeyler gibi almayı unutmayın.

Bungalow otel ve pansiyonların bulunduğu bölgede akşamları keyifle çayınızı içip müzik dinleyebileceğiniz, dans edebileceğiniz mekanlar bulunuyor. Bu mekanları keşfedebilir, doyasıya eğlenebilirsiniz.

Olimpos’a yakın konumda bulunan Çıralı, Adrasan ve Kemer gibi tatil beldelerini de gezmek yapabileceğiniz şeyler arasında.

Olimpos sıradan bir tatil yeri değildir. Sizlere sadece deniz turizmi sunmaz veya yine sadece kültür turizmi için insanlar Olimpos’u tercih etmez. Olimpos hem doğası ve deniziyle hem antik kenti ve tarihi dokusuyla tüm isteklerin ortak noktasıdır. İster Olympos’un bakir , temiz denizinde serinleyin ve kilometrelerde uzanan kumsalında güneşlenin , ister antik kentte geçmişe bir yolculuk yapın. Heycan arayanlar yamaç paraşütü , rafting, ATV ve bisiklet turları gibi aktivitelere katılabilir. Yine deniz düşkünleri Olimpos, Adrasan, Kekova,Demre tekne turlarına çıkıp birbirinden güzel koylarda denizin tadını çıkarabilir. Geceleri canlı müzik dinleyebilir , sabaha kadar diskolarda kurtlarınızı dökebilirsiniz.

Hepsinden uzak sakin bir ortam istiyorum diyenler kamelyalarda serin bir ortamda kitap okuyabilir stresini bu yolla üzerinden atabilir.

Kısaca Olimpos tatil başlığı altında istenebilecek her türlü alternatife sahip özel bir yerdir.