Tüplü Dalış Scuba Diving

Olimpos Natural pansiyon tatil için gelen misafirlerine önerdiği aktivitelerden en çok ilgi görenlerden bir tanesi de Tüplü Dalış Scuba Diving. Olimpos ‘un sahili antik kent ile iç içe olduğundan Olimpos sahili dalışa yasaklanmış bir bölge bu yüzden dalışlar 12 km uzaklıktaki Adrasan sahilinden çıkan dalış teknesiyle gerçekleştiriliyor.

Su altı Tüplü Dalış Scuba Diving ile ilk defa tanışacak olanlar !
Evet bu mümkün daha önce hiçbir tecrübeniz olmasa da tecrübeli eğitmenlerle dalış yapmanız mümkün ve sanıldığının aksine tehlikeli bir aktivite değil , Dalış öncesi alacağınız brifing  ve birebir tecrübeli dalgıçlarla yapacağınız bu dalışta size Sualtının keyfini çıkarmak kalıyor.
Sualtını sevip bu konuda ilerlemek isteyen misafirlerimiz tatil süreleri içerisinde bölgemizdeki dalış okulunda eğitim alıp dalıcı  olabilirler
 
 1 yıldız eğitim programına katılmak için
yüzme bilmek, en az ilkokul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır . Aletli dalış yapmanızda sakınca olmadığına dair sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak (18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır) eğitim dosyanıza konacaktır . Gerekli hallerde doktor raporu istenecektir.
Daha ileri seviyelerde alacağınız eğitimlerde belgelendirme dizgesi ise;
İki yıldız dalıcı:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcı ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. 18 yaşından küçükler ancak yanlarında bir üç yıldız dalıcı ile 24 mt.ye kadar dalış yapabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

Üç yıldız dalıcı:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir, yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

Bir yıldız dalış eğitmeni:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar tanıtım dalışı yaptırabilir.

İki yıldız dalış eğitmeni:,

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak, bir dalış kuruluşu kurabilir. Üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı eğitimlerinde görev alabilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir.

Üç yıldız dalış eğitmeni:

Federasyonun düzenlediği eğitime katılarak belge almış olmalıdır. İki yıldız eğitmenin yetkilerine ek olarak, Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimlerini verir. Eğitim sonunda dalış kuruluşu adına öğrencilerin adlarını sınava girebilmeleri için Federasyona bildirir. Sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenler. Federasyonca düzenlenen üç yıldız eğitmen eğitimlerinde görev alabilir.
6 TSSF / CMAS Bir Yıldız Dalıcı Eğitimi Uzman dalıcı: Federasyonun eğitim dizgesinde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimi başarmış ve uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır. Rehber dalıcı: Federasyonun düzenlediği rehber dalıcı eğitimine katılarak belge almış olmalıdır. En az üç yıldız dalıcı belgesi olup Federasyonun rehber dalıcı eğitimini başarı ile bitirmiş dalıcılardır. Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı olarak karasularımızda dalış yapabilmeleri için yabancı uyruklu dalıcılara, teknede ya da kıyıda dalış kuruluşu adına önderlik ve gözetmenlik yapar. Uzman dalıcı eğitmeni: En az iki yıldız dalış eğitmeni belgesi olup Federasyonun uzman dalıcı eğitmeni belgesini almış olan dalıcılardır. Uzman dalıcı eğitmeninin yetki ve sorumlulukları Federasyonca hazırlanan yönerge ile belirlenir.